מספר טלפון


5712721 - 03 מור ישראל ופאני
5712723 - 03 גבאי שלמה ולואיזה
5712724 - 03 דוד ואסתר צוקרמן
5712725 - 03 דבירי גד
5712726 - 03 גרפי שלמה ויעל
5712728 - 03 קרניאלי ציונה
5712729 - 03 ויסמן מנס ורבקה מורה