מספר טלפון


5712730 - 03 אכד קרן ועומר
5712731 - 03 משולם שמואל
5712732 - 03 לוי יעקב ועדה
5712733 - 03 אלגביש דפנה ויובל
5712734 - 03 פרנקל חנה
5712735 - 03 הוך רבקה ונתן
5712736 - 03 שפירא עינת
5712737 - 03 זכריה מישה ויפה
5712738 - 03 חמו תקוה
5712739 - 03 כדורי יהודית ויעקב