מספר טלפון


5712812 - 03 שהרבני מרסיה
5712813 - 03 קימלמן חנה ושמואל
5712814 - 03 שגיב סמי
5712816 - 03 כץ יעקב
5712817 - 03 שוורץ יטי
5712818 - 03 רעיה ונתן ורדי
5712819 - 03 לבריק (רבקה (רנה