מספר טלפון


5712820 - 03 בכור דוד כתר פלסטיק
5712821 - 03 טל אופירה ונפתלי
5712822 - 03 שחורי שמואל
5712823 - 03 דרור שרית עיתונאית
5712824 - 03 סגל אורן וירדנה
5712825 - 03 גוטשטיין יעקב ולבנה
5712826 - 03 סויסה רונית ויוסף
5712827 - 03 מינץ גולדה
5712829 - 03 ימין יחזקאל