מספר טלפון


5712921 - 03 בונפיל יצחק ורוזה
5712922 - 03 אמדורסקי דינה ואילן
5712923 - 03 אסתר ואברהם נוסיר
5712924 - 03 רדיו דיסק הע"מ
5712925 - 03 מנצור כדורי
5712926 - 03 יקיר נחמה ומנשה צבעי מתכת
5712927 - 03 אויג רחל ושלמה
5712928 - 03 טויטן ישעיהו
5712929 - 03 אור שלם הרצל ושמחה