מספר טלפון


5712930 - 03 הלר גור ותמר
5712931 - 03 לימור שמעון
5712932 - 03 גלעד מרים וחיים
5712933 - 03 אנד בי בינו פיתוח והשקעות בע"מ אי
5712933 - 03 גליל חברה להובלה 1993 בע"מ יוזמה
5712934 - 03 דוד ראובני
5712935 - 03 קויש רם
5712937 - 03 זולטק צפורה
5712938 - 03 גורפינקל רחל