מספר טלפון


5714060 - 03 סיני ויקטוריה
5714061 - 03 'פקס'
5714062 - 03 שוסטר יעל
5714063 - 03 בניש יעל
5714064 - 03 רותם חיה
5714066 - 03 לודין גיל
5714066 - 03 לודין שושנה סלון לתסרוקות
5714067 - 03 ריזנסקי גוטה וחיים
5714068 - 03 אנין עידו