מספר טלפון


5714070 - 03 כהן רחל
5714071 - 03 קטן יהודה
5714072 - 03 סנדלר משה ושרה
5714073 - 03 מולי אסתר
5714074 - 03 שושני סיגלית ודורון
5714075 - 03 ווליצקי נחום
5714077 - 03 קרן צבי
5714078 - 03 ינקו צבי
5714079 - 03 גושן עוזי ושרה