מספר טלפון


5714090 - 03 אוריון משה דניאל חלפים למכונות כביסה
5714090 - 03 דניאל משה ודליה תקון מכונות כביסה
5714091 - 03 פישר ברונו וקרלה
5714092 - 03 אלן רחל ויצחק
5714093 - 03 רוזנטל חוה
5714097 - 03 טל ודניאלה קלם
5714099 - 03 מזור נחמה ויצחק