מספר טלפון


5714102 - 03 אלוני חיים
5714103 - 03 שוסטר (ז'נטה (טל מור
5714104 - 03 שפירא נחמה
5714105 - 03 רבקה מרגלית
5714106 - 03 רז עופר
5714107 - 03 פיינריך קלמן
5714108 - 03 פטיר אמיר ושגית