מספר טלפון


5714141 - 03 פנחסוב חיים
5714143 - 03 גולדפרב רונן
5714143 - 03 התיאטרון "שלנו
5714144 - 03 ניסנהולץ יחיאל (חיים) וחנה
5714145 - 03 יעקב הרץ
5714146 - 03 גורנשטיין מישל ויעל
5714148 - 03 שולה לוי