מספר טלפון


5714520 - 03 שלוח חנה ויוסף
5714521 - 03 בקל אליהו
5714522 - 03 שפייזמן אירית וגיל
5714523 - 03 סיני שחר
5714527 - 03 כהן ניסן ומרים
5714528 - 03 רבינוביץ חיים וברוריה
5714529 - 03 ורדי (אהובה וצביה (זליקוב