מספר טלפון


5714581 - 03 מימון משה ורוזה
5714582 - 03 פקס) בקר) ברוריה
5714583 - 03 צ'ליק עזיז
5714584 - 03 סלע אסתר
5714585 - 03 הפרסומית בע"מ המחלקה
5714588 - 03 חשדי שלום
5714589 - 03 מונהייט יוסף וסופיה