מספר טלפון


5714591 - 03 סולומון שלומי
5714596 - 03 גואטה אילנה ומשה
5714597 - 03 ארבל דפנה
5714598 - 03 מאירוביץ בתיה
5714599 - 03 גבעון עמנואל וניצה