מספר טלפון


5714750 - 03 פרנקל שמואל ונילי
5714752 - 03 שרה ויצחק בנימיני
5714753 - 03 כתר גבעתיים מרפאות שיניים
5714754 - 03 ומוש גזה
5714756 - 03 גלס בן ציון וכרמלה
5714756 - 03 גלס מאיר
5714758 - 03 יעקב ועדנה זלקינד
5714759 - 03 עידית גורודנציק