מספר טלפון


5714901 - 03 אמבר נחום
5714902 - 03 שדה שמעון ולאה
5714903 - 03 עוז ארד
5714904 - 03 בבלי יעקב
5714906 - 03 הנפלד יוסף ודבורה
5714907 - 03 קזס מזל ורחמים
5714908 - 03 קפה ויולה בע"מ גורן דני