מספר טלפון


5715360 - 03 ידי אומן" בר עודד
5715361 - 03 מזרחי אפרים ושרה
5715363 - 03 פלדמן ד"ר מלר רופא
5715364 - 03 ברמן מינה
5715365 - 03 בשארי זהבה
5715366 - 03 מזרחי מאיר
5715368 - 03 אורון שחר וטלי
5715369 - 03 מידל איסט מטלס בע"מ