מספר טלפון


5715460 - 03 קומפורטי שבתאי
5715461 - 03 סטולובצקי חיים
5715462 - 03 גולדשטיין הרמן
5715463 - 03 רוזנר נעמי וזלמן
5715466 - 03 סקנדריון דרורית וחי
5715469 - 03 בצרי איריס