מספר טלפון


5715501 - 03 עובדיה ויוי ומנשה
5715502 - 03 קדימה אדינגה
5715503 - 03 בקמן אברהם ורחל
5715504 - 03 בינו ויולט
5715505 - 03 בורוכוב (עדה וששון (אלי
5715506 - 03 בקל ציון ועזיזה
5715507 - 03 בכר מרגלית
5715508 - 03 משורר דליה ורחמים