מספר טלפון


5715580 - 03 שרם יעקב
5715584 - 03 קרקובסקי דוד ופרומה
5715586 - 03 ברכה אבידר
5715587 - 03 איילת גיל
5715588 - 03 רוזנבלום רונן
5715589 - 03 שניטמן דפנה ורום ראובן משרד לעיצוב תעשייתי