מספר טלפון


5715610 - 03 נגר לוי תמר
5715611 - 03 סלפטר ברוך
5715612 - 03 ברקוביץ משה
5715614 - 03 חזקני ימימה ובועז
5715615 - 03 נחום טלי וחיים
5715616 - 03 סיארה יעל
5715617 - 03 לביא יהודית
5715618 - 03 נבטיאן ניסן
5715619 - 03 אלפי משה ומרים