מספר טלפון


5715701 - 03 בר ששת אורית
5715702 - 03 סלע גל
5715705 - 03 פקס) גבעתיים) גבעתיים פקס) בת) ים
5715706 - 03 גרינפלד יחזקאל
5715707 - 03 רודינצקי יצחק