מספר טלפון


5715802 - 03 ברנשטיין דונלד
5715803 - 03 זפקו יעל
5715804 - 03 גורפינקל יוסף דודי קיטור ומכלי מים
5715806 - 03 קופיץ עדה ויוסף
5715807 - 03 בר צבי ענת רחל
5715808 - 03 ברכיהו יגאל