מספר טלפון


5715842 - 03 סגנון" חברה לאחזקה ושירותי כח אדם בע"מ
5715843 - 03 חלפון מרים ואהרון
5715845 - 03 הוכשטט ישראל
5715846 - 03 הללי יצחק
5715847 - 03 צנעני מלי ויחיאל
5715849 - 03 חפץ נסים