מספר טלפון


5715851 - 03 פסח פוני
5715852 - 03 זהרוני אמיר ואורית
5715853 - 03 לוין צבי
5715854 - 03 יונה ומרים אקלר
5715855 - 03 וייס שמריהו ואסתר
5715856 - 03 ויוסף בית מסחר לזכוכית ומראות קריסי אברהם
5715857 - 03 סינגל שמואל חיים
5715858 - 03 מושקוביץ צבי