מספר טלפון


5715960 - 03 מלמד יוסף
5715961 - 03 גדעון ועדי 'חרלף' קרינית שטרן
5715962 - 03 נקדימון סימה
5715963 - 03 ארבסט דני
5715964 - 03 אורפז עדנה וזאב
5715965 - 03 פאולה וזאב אברמוביץ
5715966 - 03 הבל פישל
5715968 - 03 סטולרו ישראל
5715969 - 03 כהן פלג