מספר טלפון


5716290 - 03 לאה כהן
5716292 - 03 דן בורשטיין
5716293 - 03 דולינגר ריבקובסקי משה וחיה
5716294 - 03 פנינה גרינבאום
5716295 - 03 בנק חיים וליאורה
5716297 - 03 יוסף כלי נגינה וחשמלאי התוקה
5716298 - 03 יאיר יצחקי
5716299 - 03 עטון יוסף