מספר טלפון


5716321 - 03 מעונו קופטש יוסף כלכלן
5716322 - 03 שמוליק מיכה מרכז הביטוח
5716323 - 03 ויטנברג רפי ויעל
5716325 - 03 ציפין עודד
5716326 - 03 זרובבל בניה ושיפוצים קשטן
5716327 - 03 טבק מרדכי מורה