מספר טלפון


5716380 - 03 שיינוק מנפרד
5716381 - 03 מרימסקי אלה
5716384 - 03 מעונם פרישמן ד"ר ב רופא נשים וד"ר א רופאת ילדים מרפאה
5716385 - 03 קיטנפלון נתן ומירה
5716386 - 03 פורת (מנחם ואורית (בוקסבוים
5716387 - 03 פת אריאלה עו"ד
5716389 - 03 דניאל קרובקה