מספר טלפון


5716640 - 03 פרנקל סוכנות ביטוח בע"מ טנאי
5716643 - 03 פקס) תעשיות) אלקטרו קרבון בע"מ
5716644 - 03 אילן אברהם
5716647 - 03 רובינשטיין רחל וחיים
5716648 - 03 טל אברהם
5716649 - 03 קרן צבי ומרים