מספר טלפון


5716682 - 03 הישראלית לטלמרקנטינג בע"מ ס פ החב'
5716684 - 03 גנץ בצלאל
5716685 - 03 גולדין טליה ומנחם
5716686 - 03 כרמון שלומית
5716688 - 03 מועלם יוסף ודיזי
5716689 - 03 (פקס) ברונר אילן ואסתר