מספר טלפון


5716780 - 03 אבי ומזי גבאי
5716781 - 03 בירן בן ציון
5716782 - 03 קוזמן אלון
5716783 - 03 דותן אהרן
5716784 - 03 יהודה מיטל
5716786 - 03 פינצי יהודה ורות
5716787 - 03 כרמלי פנינה
5716789 - 03 השובך השקד הרצל הקרדו צרפתית
5716789 - 03 פונדק השובך