מספר טלפון


5719010 - 03 צבי מהנדס כימאי פינקלמן
5719011 - 03 פקס) כהן) אבשלום
5719012 - 03 עמנואל יהודה ואסתר
5719013 - 03 "חשמליה לוי שמשון
5719014 - 03 נאומן ד"ר שרה
5719015 - 03 אלאיב הניה ואליהו
5719016 - 03 גולן אנדרי ודליה
5719018 - 03 שדה רועי
5719019 - 03 טוכפלד דבורה ומיכאל