מספר טלפון


5719050 - 03 ענפי שדל ורן
5719051 - 03 גודנצ'ק מרק וחיה
5719052 - 03 מרכז קהילתי שזר
5719053 - 03 אלימלך דניאל
5719054 - 03 אילנה כהן
5719056 - 03 בית הכנסת גבורת מרדכי
5719058 - 03 שטרן מאיר וחנה
5719059 - 03 חי סוזי