מספר טלפון


5719111 - 03 רומאנו הרצל ויוליה
5719113 - 03 רייזנר עליזה וצבי
5719114 - 03 ברנט יהודה ודליה
5719115 - 03 שמואל ריבק
5719116 - 03 אריה יהודית ונתן
5719118 - 03 שמחה מ 'שקלרציק' שפריר
5719119 - 03 לביא שרגא