מספר טלפון


5719131 - 03 קרני בנימין
5719132 - 03 כץ יונה
5719133 - 03 רבינוביץ לילי
5719134 - 03 עם ירח בר
5719135 - 03 לוי ליאורה ויצחק
5719136 - 03 שעשוע ד"ר ליאון כלכלן
5719137 - 03 אשר אברהם
5719138 - 03 גולדברג דוד ורבקה
5719139 - 03 ליקוורניק ד"ר מרטין כימאי ושרה