מספר טלפון


5719231 - 03 בנארי שולמית ואהוד
5719232 - 03 וייצמן חיים ולילך
5719233 - 03 וילנר ריני ויצחק
5719235 - 03 שפיר יעקב ומרים
5719236 - 03 צ'רני דב וצפורה
5719238 - 03 גרונמן יונה יוהנה ופריץ
5719239 - 03 רומאנו הרצל ויוליה