מספר טלפון


5719260 - 03 פז אפרים ואסתר
5719261 - 03 יחזקיא נסים ושמחה
5719262 - 03 שיפמן ג'ודיטה
5719263 - 03 שלו רחמים
5719265 - 03 מתוסוב שושנה
5719266 - 03 אלטמן יוסף
5719267 - 03 האופטמן נחמה
5719269 - 03 מייק אבני