מספר טלפון


5719320 - 03 האוסמן גרשון (ג'פרי) ופנלופי
5719321 - 03 גולדמן איטה ואברהם
5719322 - 03 לקס ישראל ומתי
5719323 - 03 ספיר יונה ויחיאל
5719324 - 03 קריב ענת ועדי
5719325 - 03 ארבל יהודית
5719326 - 03 מישורי מנחם
5719327 - 03 קרן אהוד ומלכה
5719328 - 03 רידלניק מאיר
5719329 - 03 זלצר ד"ר משה רופא