מספר טלפון


5719350 - 03 לבנברג שלמה ופנינה
5719352 - 03 שלנגל רות ופנחס
5719353 - 03 גרוסמן שמואל
5719354 - 03 סימן טוב יוסף
5719355 - 03 ליפשיץ מרי
5719356 - 03 סורוקר שולמית ופנחס
5719357 - 03 קידר חיים
5719359 - 03 מנחם כלכלן מאיר