מספר טלפון


5719410 - 03 בר שמעון ואסתר
5719411 - 03 צור איילת וניב
5719412 - 03 גורדון יורם
5719413 - 03 זיסמן זהבה
5719414 - 03 וולף ראובן ורבקה
5719415 - 03 הורביץ ד"ר אבא ורוז
5719416 - 03 לוי ד"ר ג'ון
5719417 - 03 גולדרייך יעקב ואידה
5719418 - 03 ישראלית שולה
5719419 - 03 השכל חסידה וצבי