מספר טלפון


5719561 - 03 קופטש שלום קבלן בנין
5719563 - 03 קמין ערן
5719566 - 03 מקוה טהרה
5719567 - 03 מקווה טהרה מנורה
5719568 - 03 בן ארצי מיכל ודורון
5719569 - 03 מועדון ההסתדרות רמת הטייסים