מספר טלפון


5719661 - 03 דליה וזאב רוזן
5719664 - 03 שרעבי חדוה ויששכר
5719665 - 03 סלע רקפת
5719666 - 03 קסטנבאום שמואל ואסנת
5719667 - 03 צרט גיל