מספר טלפון


5719670 - 03 עבודי יעקב
5719671 - 03 שפירא בלהה
5719672 - 03 שץ מרדכי ויהודית
5719673 - 03 רן יורם
5719674 - 03 שמש לאה וליאון
5719676 - 03 מתנה שלמה ושמחה
5719677 - 03 אילון אלי וחוה
5719678 - 03 כצנלסון יסודי
5719678 - 03 "כצנלסון גורדון ברנר בן גוריון
5719679 - 03 כץ שלי וליאור