מספר טלפון


5722722 - 03 עמישב פקס) סוקולוב) סוקולוב פקס) נמל) תעופה בן גוריון לוד