מספר טלפון


5727100 - 03 מעבדות פל בע"מ
5727100 - 03 פל טלווזיות ווידאו 5891) פל מעבדות תיקוני מחשבים)
5727101 - 03 טלויזיות וידאו '1985' בע"מ פל
5727272 - 03 ברוך יצחק מנכ"ל גפן ביטוחים בע"מ משרד
5727272 - 03 גפן סוכנויות לביטוח בע"מ משרד ראשי
5727333 - 03 תל גנים
5727722 - 03 מוקד כספים
5727766 - 03 פלאפון ספורט ורטהיימר
5727766 - 03 חברת פלא פון מוקד שירות
5727766 - 03 מוקד שירות (לקוחות (שירותי מידע ותיקונים