מספר טלפון


5731011 - 03 קנלר יונה
5731012 - 03 גינדין מריה
5731013 - 03 מנור יעל
5731015 - 03 אהרוני אוסנת ועופר
5731016 - 03 (פקס) תיווך תל גנים
5731017 - 03 גוטמן גרשון ותלמה
5731018 - 03 צילומי ארנון ארנון ארז
5731019 - 03 וייס פלה