מספר טלפון


5731830 - 03 גלבוע אהוד
5731834 - 03 אפרים אמיר
5731835 - 03 שימל איטה ואילן
5731836 - 03 חמדי יואב
5731838 - 03 חדריה אליהו ושושנה