מספר טלפון


5731880 - 03 הולצמן שרה
5731881 - 03 רוסו יצחק
5731883 - 03 אליאס סורין רופא
5731884 - 03 בוקובזה שלומית ויעקב
5731886 - 03 ניישלוס עמנואל ואידה
5731887 - 03 בן משה משה אדריכל
5731888 - 03 ארליך שושנה ויוסף