מספר טלפון


5734582 - 03 שמש ארנונה ויוסי
5734585 - 03 אלון צביקה
5734586 - 03 שירותי נקיון
5734589 - 03 וידר סם